• Een school temidden van zijn gemeenschap, dus gemakkelijk te bereiken leerkrachten zonder al te veel slagbomen.
 • Een mooi nieuw, modern gebouw, waar alle kinderen zich thuis voelen (in gebruikname sinds 09/2015).
 • Mogelijkheid tot ineten.
 • Kennismakingsdagen voor nieuwe kleuters.
 • Voor- en naschoolse opvang , ook op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties.
 • Computerondersteunend onderwijs (digitale schoolborden).
 • Educatieve software.
 • Gym- en zwemlessen o.l.v. bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.      
 • Tandemlezen in gans de lagere school.
 • Diverse schoolse georganiseerde sportwedstrijden.
 • Zwemmen in alle leerjaren.
 • Sprookjes-, zee- en bosklassen (tweejaarlijks).
 • In de school is een vriendenkring werkzaam.
 • Knutselmoeders ondersteunen op creatieve wijze de leerkrachten.
 • Culturele activiteiten voor elke leeftijdsgroep.
 • Kindvolgsysteem vanaf de eerste kleuterklas.
 • Een goed uitgebouwd zorgbeleid aangevuld met extra SES-uren (=Socio-Economische-Status).
 • Hoekenwerk in de kleuterschool.
 • Extra aandacht voor leren “leren”.
 • Hoekenwerk en contractwerk in de lagere school.
 • 'onze klas, ons team' en verdraagzaamheidsplan.
 • Werken met een jaarthema/project vb verkeer,water,gezondheid,...
 • Aandacht voor de veiligheid in het verkeer. dragen van fluohesjes.
 • Een kriebelteam zorgt mee voor een luizenvrije school.

Een groene en gezonde school

We blijven ons engageren als een school die begaan is met het milieu.
De voorbije jaren sloten we – samen met al de scholen van Westerlo – een milieucharter af met de gemeente Westerlo om de afvalberg gezamenlijk aan te pakken. 

Dit schooljaar gaan we samen met onze kinderen werken aan een mooie, speelse, respectvolle omgeving. .

Met het jaarthema 'itoens, toen grote mensen klein waren' willen we samen met de kinderen op zoek gaan om te ontdekken hoe leuk en boeiend geschiedenis kan zijn. Samen met de kinderen en juffen zullen er vele opdrachten uitgevoerd moeten worden. Hopelijk hebben de kinderen er zin in en hebben ze op het einde van het schooljaar heel wat bijgeleerd over, vroeger en nu, oude spelen, hoe werkt het? , .... 

We werken regelmatig samen met verschillende verenigingen/academies:

tekenacademie: 

 • Vanaf 1 september kan je tijdens de openingsuren van het secretariaat (woensdag van 13 tot 19 uur, vrijdag van 16 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur)  inschrijven in de Kunstencampus in de Boerenkrijglaan 23 in Westerlo.
 • Leerlingen die les volgen in een afdeling in Herselt, Heultje, Oevel, Ramsel, Tongerlo of Voortkapel kunnen zich in september in de klas inschrijven bij het begin of op het einde van de les.

 muziekacademie: Academie voor beeldende kunsten|Geel

014 56 65 83     014 56 65 60       

http://amwdgeel.be/

 Volgend jaar zullen de lessen te basisschool - Oevel doorgaan op volgende dagen

L2

ma 18u00 - 19u00

do 17u30 - 19u00

Annie Aertgeerts

Go to top