Wenken naar de ouders toe:
 • vertrek dadelijk nadat je kind(eren) is (zijn) in- of uitgestapt.
 • spreek af met buren, kennissen of familie om een beurtrol te organiseren voor het vervoer van je kind(eren).
Onze organisatie:
 • de leerlingen mogen pas vertrekken als de toezichthoudende leerkracht de toelating geeft;
 • kleuters en leerlingen die afgehaald worden blijven bij de leerkracht tot ouders ze op de afgesproken plaats komen halen:
  • kleuters aan de eigen klas
  • leerlingen lagere school op de afgesproken plaats op de speelplaats
 • eerst vertrekken de fietsers;
 • dan is het de beurt aan de voetgangers;
 • als laatste komen de auto's aan de beurt, onmiddellijk nadat de te vervoeren kinderen zijn ingestapt. Niet napraten!
 • een gemachtigde opzichter helpt de leerlingen naar de overkant aan de Toekomststraat;
 • parkeren kan voor de school (max. 15 min) of op het kerkplein; 
 • de straat van onze school is een fietsstraat d.w.z. dat fietsers voorrang hebben en mogen fietsen op de fietssuggestiestrook. Auto's dienen achter de fietsers te blijven.

 

Go to top